ostadig

ostadig
• instabil, osäker, ostadig, vacklande
• föränderlig, ostadig, växlande, obeständig, variabel, fluktuerande, mutabel
law
• labil, ostadig, osäker, vacklande, obeständig, obalanserad, instabil
• vinglig
• labil, ostadig, osäker, vacklande, obeständig, obalanserad, instabil
• labil, ostadig, osäker, vacklande, obalanserad, instabil

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ostadig — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • vinglande — • ostadig …   Svensk synonymlexikon

  • osäker — • otillförlitlig, opålitlig, ovederhäftig, onöjaktig, felaktig law • labil, ostadig, osäker, vacklande, obeständig, obalanserad, instabil • instabil, osäker, ostadig, vacklande • famlande, trevande, osäker, tafatt, villrådig • förlägen, generad,… …   Svensk synonymlexikon

  • vacklande — • instabil, osäker, ostadig, vacklande • svävande, osäker, vacklande, tvekande, vag, tvivelaktig • ostadig • instabil, osäker, ostadig, vacklande, fladdrig • labil, ostadig, osäker, vacklande, obalanserad, instabil • hållningslös, karaktärslös,… …   Svensk synonymlexikon

  • instabil — • instabil, osäker, ostadig, vacklande • labil, ostadig, osäker, vacklande, obalanserad, instabil …   Svensk synonymlexikon

  • obeständig — • föränderlig, ostadig, växlande, obeständig, variabel, fluktuerande, mutabel • tillfällig, kortvarig, kortlivad, obeständig, ovaraktig, ilande, momentan, temporär • förgänglig, obeständig, ovaraktig, flyktig, fåfänglig, jordisk • labil, ostadig …   Svensk synonymlexikon

  • fladdrig — • instabil, osäker, ostadig, vacklande • hållningslös, karaktärslös, svag, slapp, vacklande, fladdrig …   Svensk synonymlexikon

  • fluktuerande — • föränderlig, ostadig, växlande, obeständig, variabel, fluktuerande, mutabel …   Svensk synonymlexikon

  • föränderlig — • föränderlig, ostadig, växlande, obeständig, variabel, fluktuerande, mutabel …   Svensk synonymlexikon

  • labil — • labil, ostadig, osäker, vacklande, obalanserad, instabil …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”